• Copyright © 2010 Hui Mao All rights reserved.
  • No.12 XiZhuang Road, Huang Cun Town,Da Xing District, Beijing 102609,China
  • 0086-10-60279549
  • 北京惠茂制冷设备有限公司是专业半导体制冷片,半导体致冷片,温差电制冷片,致冷片,制冷片,制冷板,电子致冷片,电子制冷片的厂家
 技术支持Siluren